Kansas Gov. Kelly tours Monarch Cement

Kansas Governor Laura Kelly tours Monarch Cement